LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Refusjon

Refusjon Storhamar Fotball

Fyll ut dette skjemaet.

Refusjon

Registrer utlegg

Refusjon av treningsavgift

Treningsavgiften sendes ut tidlig på året. I løpet av september måned refunderer vi tilbake treningsavgift til de tidligere nevnte personer dersom trening og medlemsavgift er betalt.
Det er du som hovedtrener som vet hvem som skal ha refusjon ut fra utført jobb.
Dersom 2 personer deler jobben så refunderer vi halvparten av avgiften til hver.
Hvor skal disse penge tilfalle?

Kjøregodtgjørelse

Last opp vedlegg
Maksimal filstørrelse: 516MB